Rozum i síla

Dnešní doba je vlivem různých okolností někdy dost problematická z hlediska bezpečnosti. Jestliže máte v úmyslu transportovat velký obnos peněz nebo nějaké cennosti, je jistě obezřetné, pokud si objednáte služby, které poskytuje bezpečnostní agentura http://www.usir.cz/. Ta zajistí doprovod v podstatě v každém vhodném dopravním prostředku i bez něho. V případě potřeby není problém zažádat si o vrtulník se zkušeným pilotem. Vzhledem k tomu, že pracovníci agentury prošli speciálním výcvikem, mohou mít k dispozici nejen své svaly, ale také některou střelnou zbraň. Jestliže jste přesvědčeni, že to bude nezbytné, může být pracovník vybaven radiostanicí, mobilním telefonem nebo kontrolním systémem prokazatelnosti pochůzek. K dispozici je i služební pes.

Ochrana osob i majetku

Každý člen agentury, který bude s vámi v terénu spolupracovat, je trestně bezúhonný a ovládá veškeré předpisy, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě toho jsou držiteli osvědčení o získání profesní kvalifikace. Agentura poskytuje ochranu nejen osob, ale i hotelů, logistických areálů, obchodních center a bytových jednotek.